Sledujte nás aj na Facebook stránke.facebook

Obec Tekovské Lužany

image

O projekte Zberný dvor našej v obci

Hlavným cieľom celého projektu bolo dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva obce Tekovské Lužany. Taktiež obstaranie zariadení - technológií na úpravu zložiek komnunálnych odpadov zameraných na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu.
Sme veľmi radi, že náš zámer sa nám podarilo úspešne ukončiť, pripájame Vám zopár informácií a fotografií z priebehu výstavby.
Viac fotografií najdete na našom Facebook profile, budeme radi, ak stránku označíte ako "TO SA MI PÁČI".

Pre potreby zberného dvora bola zrealizovaná informačná kampaň o potrebe separovania komunálneho odpadu v obci, ktorá bola zároveň prepojená s publicitou projektu.
Informačno komunikačná kampaň bola rozdelená na 2 základné časti:
1. Printová kampaň - v rámci nej boli šírené osvetové a propagačné letáky, ktorých cieľom je jednoduchým spôsobom vysvetliť a zdôrazniť potrebu separácie odpadu, ako i vysvetliť správny postup pri separácií.
2. Elektronická kampaň - bola realizovaná prostredníctvom internetových nástrojov, najmä novozaloženou webou stránkou www.separovanyodpad.sk a taktiež hlavnou obecnou stránkou www.tekovskeluzany.sk a taktiež prostredníctovm Facebook kampaní.
Informačná komunikačná kampaň bola orientovaná na:
1. Širokú verejnosť - rodiny žijúce v obci.
2. Deti a mládež.

Radi by sme Vás, našich obyvateľov, upozornili na zahájenie činnosti zberného dvora v našej obci. Zahájenie činnosti je naplánované na 11/2015. V najbližších dňoch budú obyvatelia našej obce informovaní o prevádzkovej dobe zberného dvora, množstvách a jednotlivých druhoch odpadu - ktorý je možné v našom dvore uložiť prostredníctvom informačnej kampane (web, Facebook a obecný rozhlas).

image image image image image image image image image image image image image image

Priebeh výstavby

Viac fotografií najdete na našom Facebook profile, budeme radi, ak stránku označíte ako "TO SA MI PÁČI".